7 Μαϊου 558 - Κατέρρευσε ο τρούλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη

7 Μαϊου 558

Μετά από σεισμό κατέρρευσε ο τρούλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ιουστινιανός Α´ διέταξε την άμεση ανακατασκευή του.