Άξιος είναι στο φαΐ και γρήγορος στον ύπνο.

Ελληνική παροιμία