Όπως έστρωσες, έτσι θα κοιμηθείς.

Ελληνική παροιμία