Όταν έχεις αμφιβολίες, πες την αλήθεια.

Μαρκ Τουαίην