Αποφθέγματα και σοφά λόγια του Ηράκλειτου

Οδός άνω και κάτω μία. (ερμηνεία: Ο δρόμος που πάει προς τα πάνω είναι ο ίδιος δρόμος που πάει προς τα κάτω)

Ηράκλειτος

Μη εική περί των μεγάλων συμβαλλώμεθα. (μτφρ: να μην κάνουμε αστήριχτες εικασίες για μεγάλα ζητήματα) 

Ηράκλειτος

Μη λάλει προς ηδονήν. (μτφρ: να μη μιλάς μόνο και μόνο επειδή αυτό σε ευχαριστεί)

Ηράκλειτος

Ποταμώ ουκ έστιν εμβήναι δις τω αυτώ. (μτφρ: δεν μπορείς να μπεις δυο φορές στο ίδιο ποτάμι)

Ηράκλειτος

Ακούσαι ουκ επιστάμενοι ουδ’ επείν. (μτφρ: μην ξέροντας να ακούν δεν ξέρουν και να μιλούν)

Ηράκλειτος

Όνους σύρματ’ αν ελέσθαι ή χρυσόν. (μτφρ: Τα γαϊδούρια προτιμούν τα τρώνε σκουπίδια παρά χρυσό.)

Ηράκλειτος

Απόντι μη μάχου. (μτφρ: μην τα βάζεις με κάποιον που είναι απών)

Ηράκλειτος

Ξυνόν γαρ αρχή και πέρας επί κύκλου περιφερείας. (μτφρ: σε έναν κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος.)

Ηράκλειτος

Ακολουθήστε μας στα social