Αποφθέγματα, αφορισμοί, γνωμικά και σοφά λόγια που ανήκουν στον Ισοκράτη

Βραδέως μεν φίλος γίγνου, γενόμενος δε, πειρώ διαμένειν. (Μη βιάζεσαι να γίνεις φίλος, αλλά όταν γίνεις, προσπάθησε να παραμείνεις.)

Ισοκράτης

Μηδενί συμφοράν ονειδίσης. Κοινή γαρ η τύχη και το μέλλον αόρατον. (Μην κοροϊδέψεις καμιά συμφορά γιατί η τύχη είναι κοινή για όλους και το μέλλον άγνωστο.)

Ισοκράτης

Φρονήσης μεν μηδέποτε επί σεαυτώ μέγα, αλλά μηδέ καταφρονήσης σεαυτού. (Ποτέ μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου αλλά και ποτέ μην περιφρονήσεις τον εαυτό σου.)

Ισοκράτης

Το της πόλεως όλης ήθος, ομοιούται τοις άρχουσιν. (Το ήθος όλης της πολιτείας είναι το ίδιο μ’ αυτό εκείνων που την κυβερνούν.)

Ισοκράτης

Παιδεία ευτυχούσι μεν εστί κόσμος, ατυχούσι δε καταφύγιον. (Η μόρφωση είναι στολίδι γι’ αυτούς που ευτυχούν και καταφύγιο γι’ αυτούς που δυστυχούν.)

Ισοκράτης

Πειρώ τω μεν σώματι είναι φιλόπονος, τη δε ψυχή φιλόσοφος. (Να προσπαθείς να είσαι φιλόπονος όσον αφορά το σώμα και φιλόσοφος όσον αφορά την ψυχή.)

Ισοκράτης

Ευλαβού τας διαβολάς καν ψευδείς ώσιν. (Να φοβάσαι τις συκοφαντίες, ακόμα κι αν είναι ψέματα.)

Ισοκράτης

Ευ σοι το μέλλον έξει, αν το παρόν ευ τιθής. (Το μέλλον σου θα είναι καλό αν τακτοποιήσεις καλά το παρόν.)

Ισοκράτης

Ακολουθήστε μας στα social