Αποφθέγματα, αφορισμοί, γνωμικά και σοφά λόγια που ανήκουν στον Κοσμά τον Αιτωλό

Θα έρθη καιρός πού θα διευθύνουν τον κόσμο τα άλαλα και τα μπάλαλα.

Κοσμάς ο Αιτωλός

Θάρθη καιρός που θα ζωσθή ο τόπος με μία κλωστή.

Κοσμάς ο Αιτωλός

Θα δήτε στον κάμπο αμάξι χωρίς άλογα να τρέχη γρηγορώτερα από τον λαγό.

Κοσμάς ο Αιτωλός

Θα σας ρίξουν παρά πολύ· θα σας ζητήσουν να τον πάρουν πίσω, αλλά δεν θα μπορέσουν.

Κοσμάς ο Αιτωλός

Και διατί έφερεν ο Θεός τον Τούρκον και δεν έφερεν άλλο γένος; Δια ιδικόν μας συμφέρον· διότι τα άλλα έθνη θα μας έβλαπτον εις την πίστιν, ο δε Τούρκος άσπρα άμα του δώσης κάμνεις ο,τι θέλεις. Και δια να μη κολασθώμεν, το έδωσε του Τούρκου, και τον έχει ο Θεός τον Τούρκον ωσάν σκύλον να μας φυλάει.

Κοσμάς ο Αιτωλός

Είναι προτιμώτερο να έχει κανείς σχολείο στον τόπο του, παρά βρύσες και ποτάμια.

Κοσμάς ο Αιτωλός

Μετά τον πόλεμον οι άνθρωποι θα τρέχουν μισή ώρα δρόμο, για να βρίσκουν άνθρωπο και να τον κάμνουν αδελφό.

Κοσμάς ο Αιτωλός

Αν βρίσκουν στο δρόμο ασήμι, δεν θα σκύβουν να το πάρουν. Για ένα όμως αστάχυ θα σκοτώνωνται ποιος να το πρωτοπάρη…

Κοσμάς ο Αιτωλός

Ακολουθήστε μας στα social