Όπου η εξουσία αφαιρεί τας Λαϊκάς ελευθερίας, εκεί ανοίγεται η νόμιμος οδός των επαναστάσεων.

Ελευθέριος Βενιζέλος