Μουσική

Ενώ ετοίμαζαν το κώνειο, ο Σωκράτης μάθαινε μια μελωδία στον πλαγίαυλο. «Σε τι θα σου χρησιμεύσει;» τον ρώτησαν. «Μα να μάθω αυτήν τη μελωδία πριν πεθάνω».

Italo Calvino

Related Articles

Μουσική 001

Μουσική 002

Μουσική 003

Ακολουθήστε μας στα social